Dnia 14.12.2019r., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” płk. Krzysztofa Stańczyka uczniowie kadeci klasy wojskowej IITL Dominik Goździk, Aleksander Holec i Damian Klimek uczestniczyli wraz z wychowawcą klasy mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim na terenie 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu w  pierwszej uroczystej przysiędze żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Garnizonie Inowrocław.

Czytaj więcej: 2019-12-14 Udział delegacji kadetów w uroczystej przysiędze w Inowrocławiu

Dnia 10.12.2019r. uczniowie kadeci klasy wojskowej IITL z Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie uczestniczyli po raz pierwszy w jednodniowym zapoznawczym szkoleniu na podinowrocławskim poligonie m. Łojewo z żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej 82. batalionu piechoty lekkiej w Inowrocławiu.

Czytaj więcej: 2019-12-10 Szkolenie poligonowe kadetów w Inowrocławiu 

Dnia 2.09.br. w ZS odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po mszy św. w Kościele św. Marcina celebrowanej przez Proboszcza Parafii ks. kanonika Tadeusza Lesińskiego dalsza część odbyła się na placu szkolnym. Dla naszej szkoły był to szczególny dzień. Oprócz inauguracji  roku szkolnego 2019/2020 miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy z nowym Partnerem i wręczenie uczniom,już po raz trzeci w naszej szkole klasy IV Technikum Certyfikatów ukończenia szkolenia przedmiotu edukacja wojskowa.

Czytaj więcej: 2019-09-02 Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 oraz porozumienie z 8 KP BOT

Dnia 31.08.2019r., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” płk. Krzysztofa Stańczyka delegacja uczniów kadetów klasy wojskowej IITL wraz z Dyrektor Alicją Jaśkowiak oraz z wychowawcą klasy mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyła w na stadionie sportowym przy Ośrodku Centrum Szkolenia i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu w  szóstej z kolei uroczystej przysiędze i pierwszym Święcie Brygady żołnierzy Obrony Terytorialnej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 81. batalionu lekkiej piechoty.

Czytaj więcej: 2019-08-31 Udział delegacji mundurowej w przysiędze i pierwszym Święcie Brygady w Toruniu

Dnia 2.06.2019r., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka delegacja uczniów kadetów klasy wojskowej ITL wraz z wychowawcą klasy mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyła w Centrum Szkolenia i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu w  piątej z kolei uroczystej przysiędze żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 81. batalionu lekkiej piechoty.

Czytaj więcej: 2019-06-02 Kadeci na kolejnej przysiędze w Toruniu