Dnia 31.05.br. odbyło się dzienne szkolenie taktyczne na terenie szkoły. Przeprowadzili je Instruktorzy „Terytorialsi” z 82 blp z Inowrocławia na czele z kpt. rez. Przemysławem Zalewskim, z 8 K-P Brygady OT – Jednostki Patronackiej. Intensywny poniedziałek obejmował m.in. nast. zagadnienia: przyjmowanie postaw strzeleckich, BLOS, elementy taktyki (rolowanie, kontakt z przeciwnikiem oraz przejście z ubezpieczeniem w terenie zurbanizowanym).

W szkoleniu tym użyto po raz pierwszy wyposażenie i sprzęt, który zakupiono na potrzeby OPW z dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Powiatu Nakielskiego. Kadeci ćwiczyli w mundurach szkolnych, mundury uczniów oddziału przygotowania wojskowego służą im w uroczystych chwilach. Dziękujemy Instruktorom z Jednostki Patronackiej za to szkolenie, za trud i wysiłek oraz zaangażowanie, które nasi uczniowie z OPW docenili i z opinii szkolących ich żołnierzy z poświęceniem wykonywali te zupełnie dla nich nowe zagadnienia. Szkolenie odbyło się podczas zajęć z edukacji wojskowej.