Dnia 29.05.2021r. na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo" płk. Krzysztofa Stańczyka, delegacja uczniów szkoły z klasy III Technikum, Kadeci Gracjan Chudziński, Szymon Rutkowski, Wojciech Wełniński i Mikołaj Krachel) wraz z P. Dyrektor Alicją Jaśkowiak i wychowawcą P. Robertem Gawrońskim  oraz mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim nauczycielem i Weteranem Działań poza Granicami Kraju uczestniczyła w Toruniu w wyjątkowej przysiędze wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. W tym roku przysięgę składali nasi kolejni uczniowie Klaudia Pozorska oraz Mateusz Wójciak z klasy wojskowej III TL.

Tym razem Toruń a dokładnie 81 batalion lekkiej piechoty stał się w ostatnią sobotę maja w naszym województwie „stolicą” „Terytorialsów”. Po meldunku, powitaniu z Dowódcą, podniesieniu flagi Państwowej na maszt przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego hymnie państwowym, stojący na placu apelowym żołnierze TSW po 16 dniach intensywnego szkolenia powtórzyli z emocjami w głosie za swoim Dowódcą w obecności zaproszonych gości i licznie zgromadzonych rodzin słowa roty przysięgi. Brzmiały one następująco: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Nie zabrakło wypowiedzenia przez cały stan osobowy żołnierzy Brygady motta przewodniego Wojsk OT „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”. Patronka Brygady gen. Zawacka w swojej działalności kierowała się nast. dewizą „Zawsze służyłam Polsce najlepiej jak umiałam”. Po przysiędze udaliśmy się wszyscy do „naszych” nowych szkolnych „Terytorialsów”. Wspólnie z Panią Dyrektor, wychowawcą, uczniami i byłym wychowawcą złożyliśmy im gratulacje, jak również ich rodzicom. Ponadto wręczyliśmy drobne upominki ufundowane przez organ prowadzący - Powiat Nakielski, szkołę i  oraz mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego. Gratulujemy wszystkim żołnierzom TSW 81. batalionu lekkiej piechoty, jak również pozostałym wspierającym żołnierzom i osobom  udanej uroczystości oraz życzymy dalszych sukcesów w służbie. Jesteśmy dumni z naszych kolejnych „Terytorialsów” w szkole. Życzymy powodzenia w dalszej niełatwej służbie.