Dnia 29.08.br., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo" płk. Krzysztofa Stańczyka delegacja Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie w osobach Dyrektor Alicja Jaśkowiak oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński - nauczyciel m.in. edukacji wojskowej uczestniczyła w Bydgoszczy w niezwykłej i bardzo rzadko spotykanej podniosłej uroczystości.

Składała się ona z trzech elementów, najważniejszych dla każdej Jednostki Wojskowej wręczenia sztandaru, przysięgi wojskowej żołnierzy OT oraz drugiego już Święta 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie przedsięwzięcia realizowano w reżimie sanitarnym. Program uroczystości wręczenia sztandaru obejmował uroczysty apel z okazji wręczenia sztandaru połączony z przysięgą wojskową kolejnych żołnierzy TSW i Świętem Brygady. Na zakończenie odbył się pokaz sprzętu wojskowego i żołnierski poczęstunek.

Sztandar to znak jedności, mocy i siły. To znak, który gromadzi wokół siebie żołnierzy, by służyć Rzeczypospolitej i wykonać zadania. "Bóg Honor i Ojczyzna" to słowa, które na sztandarach armii wolnej, niepodległej, suwerennej Polski wypisane są od wieków, mając swoją wielką moc. Matką chrzestną nowego sztandaru została Dorota Zawacka-Wakarecy -Prezes Zarządu Fundacji General Elżbiety Zawackiej w Toruniu a ojcem chrzestnym Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu, lokalnych władz miejskich, zaprzyjaźnionych Jednostek wojskowych, służb mundurowych Instytucji cywilnych Województwa Kujwsko-Pomorskiego, liczne grono rodzin żołnierzy składających przysięgę oraz pododdziały Brygady 81 blp z Torunia i 82 blp z Inowrocławia.

W imieniu społeczności szkolnej ZS Dyrektor Pani Alicja Jaśkowiak na ręce Dowódcy Brygady płk. Krzysztofa Stańczyka przekazała okolicznościowy grawerton dziękując za zaproszenie oraz dotychczasową współprace i wsparcie naszej szkoły w realizację dodatkowego przedmiotu w Technikum edukację wojskową. 8 K-P Brygada OT w Bydgoszczy została również Jednostką Patronacką powstałego w ZS z dniem 1 września br. Oddziału  Przygotowania Wojskowego.

Zespół ds. Promocji w ZS