Dnia 2.06.2019r., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka delegacja uczniów kadetów klasy wojskowej ITL wraz z wychowawcą klasy mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyła w Centrum Szkolenia i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu w  piątej z kolei uroczystej przysiędze żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 81. batalionu lekkiej piechoty.

Tym razem w skład delegacji weszli nast. kadeci: Martyna Borowicka, Agata Manikowska, Jakub Król, Aleksander Holec, Gracjan Chudziński i Szymon Rutkowski. W tej uroczystości dominowało motto przewodnie Wojsk OT „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”, które jest nam również bliskie ze względu na każdy udział w uroczystej przysiędze żołnierzy TSW w/w Brygady. Kolejna grupa żołnierzy po dniach (weekendowych) intensywnego szkolenia m.in. na toruńskim poligonie powtórzyła za swoim Dowódcą w obecności najbliższej rodziny i zaproszonych gości słowa roty przysięgi. Brzmiały one: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Korzystając z obecności w gronie zaszczytnych Gości m.in. Dowódcy Wojsk OT gen. dyw. Wiesława Kukuły oraz Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau przekazaliśmy w imieniu całej społeczności szkolnej oprawione zdjęcie z pierwszego pobytu płk. Stańczyka w ZSP w dniu 29 maja 2018 roku przy okazji spotkania z klasą Wojskową IITL (obecną IIITL, z której trzej uczniowie tj. Paweł Meller, Martyna Gwardzik i Hubert Urbanowicz zostali żołnierzami TSW). Dzięki już ponad rocznej współpracy z Dowódcą 8 K-P Brygady OT mogliśmy po raz kolejny „na żywo” uczestniczyć w uroczystości zgodnej z Ceremoniałem Wojskowym SZ RP. Po uroczystości przysiędze uczestniczyliśmy również w pokazie sprzętu wojskowego oraz żołnierskim poczęstunku na stołówce żołnierskiej składającym się z  „grochówki”. Dokonaliśmy również wpisu do Księgi pamiątkowej 8 K-P Brygady OT.