Dnia 13.04.2019r., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka delegacja uczniów kadetów klasy wojskowej IIITL wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyła na Rynku Staromiejskim w  Toruniu w  czwartej z kolei uroczystej przysiędze żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 81. batalionu lekkiej piechoty.

 

W tej uroczystości motto przewodnie Wojsk OT „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” stało się jeszcze bliższe społeczności ZSP, ze względu na fakt obecności na placu apelowym z pozostałymi żołnierzami „Terytorialsami” uczniów klasy wojskowej IIITL: Martyny Gwardzik i Huberta Urbanowicza, którzy dostąpili zaszczytu po 16 dniach intensywnego szkolenia m.in. na toruńskim Poligonie powtórzenia za swoim Dowódcą w obecności najbliższej rodziny i zaproszonych gości słów roty przysięgi. Brzmiały one: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Należy zaznaczyć, że Szeregowa Martyna Gwardzik ukończyła szkolenie z wyróżnieniem, za co odebrała stosowne gratulacje od Dowódcy Jednostki. Dostąpiła także zaszczytu przemówienia w imieniu wszystkich żołnierzy. Podobnie, jak poprzednio  w Toruniu i w Bydgoszczy reprezentacji uczniów kadetów naszej szkoły przewodziła wychowawca klasy wojskowej IIITL P. Aneta Szudy i P. Sylwia Bałuk.  Podczas składania gratulacji Wychowawca, w obecności wszystkich przekazała adres okolicznościowy rodzicom Martyny i Huberta. Dzięki doskonałej współpracy z Dowódcą 8 K-P Brygady OT mogliśmy „na żywo” uczestniczyć w historycznym dla naszego środowiska wydarzeniu.

Liczymy, że w ślad za kadetami- szeregowymi na kolejne szkolenie wybierze się kloejna silna grupa chętnych.

 

 

Zespół ds. promocji ZSP