W dniach 26 i 28 luty 2019 roku odbyły się następne zajęcia w klasach wojskowych II i I Technikum, które realizowali żołnierze 8 K-P BOT. Tym razem tematyka zajęć obejmowała „Ogólne zasady zachowania żołnierza na polu walki”.

Składały się na nią nast. zagadnienia: wykorzystanie tła terenu i maskowanie, poruszanie się w terenie oraz poruszanie się na polu walki. W roli Instruktorów wystąpili ponownie żołnierze zwanymi potocznie „Terytorialsami” plut. Sławomir Klunder, kpr Paweł Kurowski oraz kpr. Adam Klusek, którzy w sposób profesjonalny zaprezentowali powyższą tematyką uczniom w mundurach. Tym samym kadeci podczas tych zajęć mieli możliwość obcowania z najlepszymi w swoim „fachu” żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich motto brzmi „Zawsze blisko, zawsze gotowi”.

Dziękujemy za wizytę w naszej szkole, kolejną pomoc i udzielone wsparcie w szkoleniu naszych uczniów w mundurach.