Dnia 26.01.2019r., na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka delegacja uczniów kadetów klasy wojskowej IIITL wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyła w Centrum Szkolenia i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu w  trzeciej z kolei uroczystej przysiędze żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 81. batalionu lekkiej piechoty.

W tej uroczystości motto przewodnie Wojsk OT „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” stało się jeszcze bliższe społeczności ZSP, ze względu na fakt obecności na placu apelowym z pozostałymi żołnierzami „Terytorialsami” ucznia klasy wojskowej IIITL kadeta prymusa Pawła Mellera, który dostąpił zaszczytu po 16 dniach intensywnego szkolenia m.in. na toruńskim Poligonie powtórzenia za swoim Dowódcą w obecności najbliższej rodziny i zaproszonych gości słów roty przysięgi. Brzmiały one: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Należy zaznaczyć, że Szeregowy Paweł Meller ukończył szkolenie z wyróżnieniem, za co odebrał stosowne gratulacje od Dowódcy Jednostki oraz Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau. Podobnie, jak poprzednio  w Toruniu i w Bydgoszczy reprezentacji uczniów kadetów naszej szkoły przewodziła Dyrektor P. Alicja Jaśkowiak wraz z wychowawcą klasy wojskowej IIITL P. Anetą Szudy i mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim nauczycielem edukacji wojskowej - wychowawcą klasy ITL oraz Kierownikiem szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD Leszkiem Jaśkowiakiem. Korzystając z obecności w gronie zaszczytnych Gości Pani Dyrektor zabrała głos w imieniu całej społeczności szkolnej podkreślając, że jako szkoła Jesteśmy dumni z postawy i obecności na placu pierwszego w szkole i Gminie Szubin żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej szer. Pawła Mellera. Podczas składania gratulacji Dyrektor Jaśkowiak, w obecności nas wszystkich przekazała adres okolicznościowy rodzicom Pawła Państwu Meller oraz Pawłowi z drobnym upominkiem. „…Gratuluję Panu Pułkownikowi wzorowego żołnierza, gratuluję Rodzicom wzorowego syna, sobie i szkole gratuluję wzorowego ucznia”- tak swoje przemówienie podsumowała p. Dyrektor. Dzięki doskonałej współpracy z Dowódcą 8 K-P Brygady OT mogliśmy „na żywo” uczestniczyć w historycznym dla naszego środowiska wydarzeniu. W marcu br., w ślad za swoim dowódcą klasy na kolejne szkolenie wybiera się następnych dwoje uczniów, którzy pomyślnie przeszli procedury naboru i kwalifikacji.

 

Zespół ds. promocji ZSP