Zajęcia 9

Temat: Korespondencja handlowa - ćwiczenia

Zapoznaj się z treścią zawartą na stronie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

http://www.powiat-sepolno.pl/?cid=105&par=104&unroll=104

 

Zadanie

W pliku Z9 odpowiedz na następujące pytania:

  1. Jakie są stawki opłat za poradę rzecznika

  2. Czy rzecznik udziela porad ludziom prywatnym, firmom i przedsiębiorstwom

  3. W oparciu o ustawę z 27.07.2002 (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) cytowaną na stronie, odpowiedz do czego zobowiązany jest sprzedawca. Odszukaj w Internecie tekst tej ustawy i zrób do niego linkę w ćwiczeniu

  4. Jakie żądania może wysunąć konsument, gdy stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową

  5. Wypełnij odnaleziony na stronie jako załącznik wzór reklamacji towaru, zwracając się w sprawie uszkodzonych butów


Powinieneś umieć: