Technika biurowa   Klasa II TE


Zajęcia 1 Lekcja organizacyjna zapoznanie z programem nauczania.

Zajęcia 2 Pisma w fazie zatrudnienia.

Zajęcia 3 Pisma w fazie rozwiązywania stosunku pracy

Zajęcia 4 Korespondencja handlowa; propozycje kupna-sprzedaży

Zajęcia 5 Zamówienie

Zajęcia 6 Dostawa towaru

Zajęcia 7 Weryfikacja dostawy

Zajęcia 8 Korespondencja handlowa - ćwiczenia

Zajęcia 9 Korespondencja handlowa - ćwiczenia

Zajęcia 10 Zadania sekretariatów

Zajęcia 11 Współpraca z szefem

Zajęcia 12 Przyjmowanie, łączenie i prowadzenie rozmów telefonicznych

Zajęcia 13 Przyjmowanie interesantów

Zajęcia 14 Planowanie i kontrola terminów

Zajęcia 15 Przygotowywanie zebrań

Zajęcia 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia 17 Korespondencja seryjna

Zajęcia 18 Arkusz kalkulacyjny - obliczanie wynagrodzenia

Zajęcia 19 Arkusz kalkulacyjny w korespondencji seryjnej.

Zajęcia 20 Baza danych w korespondencji seryjnej

Zajęcia 21 Instrukcja kancelaryjna - powtórzenie

Zajęcia 22 System kancelaryjny dziennikowy - ćwiczenia

Zajęcia 23 System kancelaryjny dziennikowy - ćwiczenia

Zajęcia 24 System kancelaryjny bezdziennikowy - ćwiczenia

Zajęcia 25 Archiwizacja - ćwiczenia

Zajęcia 26 Pisma niejawne - ćwiczenia

Zajęcia 27 Instrukcja kancelaryjna - ćwiczenia

Zajęcia 28 Wstawianie diagramów i przypisów.

Zajęcia 29

Zajęcia 30

Zajęcia 31 Wypełnianie dokumentów magazynowych

Zajęcia 32 Wypełnianie dokumentów

Zajęcia 33 Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie

Zajęcia 34 Delegacje służbowe

Zajęcia 35 Komunikacja interpersonalna

Zajęcia 36 Savoir vivre