Zajęcia 6

Blankiety korespondencyjne

Do prowadzenia korespondencji zewnętrznej wykorzystuje się zwykły papier maszynowy formatu A4 lub A5, w układzie poziomym lub pionowym oraz blankiety korespondencyjne (papier firmowy lub blankiet firmowy). Polska norma PN-76/P-55315 przewiduje cztery rodzaje blankietów oraz dziesięć odmian.

Na blankietach umieszczane są nadruki które mogą być:

Nazwa

Typ

Format

Układ

Charakterystyka

Blankiet bezkopertowy

BB1

A4

pionowy

Przesyłanie korespondencji bez kopert, oszczędnościowy. Obecnie właściwie niestosowany.

BB2

A5

pionowy

Blankiet uproszczony

BU1

A4

pionowy

O ograniczonej liczbie nadruków, uproszczony układ graficzny.

Przesyłanie w kopertach.

BU2

A5

pionowy

BU3

A5

poziomy

Blankiet zwykły

 

 

BZ1

A4

pionowy

Powszechnie, stosowany posiada nadruki stałe. Przesyłanie w kopertach zwykłych oraz z okienkiem.

BZ2

A5

pionowy

BZ3

A5

poziomy

Blankiet reklamowy

BR1

A4

pionowy

Z powiększonym polem nagłówkowym, posiada nadruki stałe. Wysyłany w kopertach zwykłych lub z okienkiem. Coraz częściej stosowana

BR2

A5

pionowy

 Blankiet zawiera następujące pola:

·         Adresowe do umieszczenia adresu odbiorcy

·         Identyfikacyjne to cecha i symbol formularza drukowane podczas produkcji blankietu

·         Informacyjne zawiera informacje uzupełniające np. nr telefonu, faksu, konta bankowego identyfikator REGON, NIP

·         Firmowe zawiera znak firmowy (logo firmy) elementy o charakterze informacyjnym i okolicznościowym

·         Nagłówkowe zawiera adres nadawcy lub samą nazwę nadawcy

·         Korespondencyjne tu umieszczany jest tekst korespondencji

·         Marginesowe - lewy margines służy do wpięcia blankietu do skoroszytu lub segregatora

·         Reklamowe przeznaczone jest do umieszczania elementów o charakterze reklamowym

·         Wpływu tu umieszczane są adnotacje dotyczące wpływu, dekretację, decyzje.