Jednym z działań w dniu 19 września 2020 r., zaplanowanych przez muzeum w projekcie pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad była gra miejska. Przedsięwzięcie to odbyło się na terenie Szubina. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej".

Czytaj więcej: 2020-09-19 Gra miejska z inicjatywy MZSz

W dniach 14 i 17.09.br., w ramach realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w 2020r. pn. "Siła w Tradycji. Szkolenie proobronne elementem wychowania patriotycznego" uczniowie Technikum klas wojskowych w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka  w Szubinie uczestniczyli w spotkaniu z historią.

Czytaj więcej: 2020-09-17 Przedsięwzięcia w ramach projektu zajęć pozalekcyjnych 

Przypominamy, że nabór do projektu trwa do dnia 30 września 2020 roku.

Szkolny koordynator projektu: Agnieszka Bubczyk

11.09.2020r. był ostatnim dniem obecności w warunkach zbliżonych do poligonowych na obozie szkoleniowym dla uczniów kadetów klas wojskowych ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Po porannym rozruchu fizycznym i śniadaniu przyszedł czas na czynności związane z zakończenie obozu i wyjazdem.

Czytaj więcej: 2020-09-11 Ostatni dzień obozu w Pólko

 

Dnia 10.09.br. podczas przedostatniego dnia pobytu na obozie szkoleniowym nasi uczniowie poddani zostali sprawdzeniu ćwiczonych w poprzednich dniach norm szkoleniowych. Była to część praktyczna i teoretyczna z nast. zagadnień: rzut granatem w cel, ładowanie magazynka nabojami, strzelanie na celność, zakładanie maski przeciwgazowej, zakładanie opatrunku osobistego i opaski uciskowej na czas.

Czytaj więcej: 2020-09-10 Dzień czwarty obozu w Pólko – sprawdzenie nabytych umiejętności 

Podkategorie