Dnia 11 stycznia 2020 roku w Szubinie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia repliki Pomnika Mogiły Powstańców Wielkopolskich. Oprócz wielu znamienitych gości, w tym delegacji wielkopolskich miast i gmin, z których pochodzili powstańcy walczący i oddający swoje życie za wolność Ziemi Szubińskiej, licznie zgromadzonych mieszkańców Szubina i Gminy Szubin, żołnierzy Wojska Polskiego, harcerzy, uczniów szkół znaczącą reprezentację szkoły stanowili uczniowie kadeci klas wojskowych.

Czytaj więcej: 2020-01-11 Udział kadetów podczas historycznej uroczystości w Szubinie. 

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - SESJA STYCZEŃ 2020

Czytaj więcej: 2020-01-07 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 roku.

Wniosek do pobrania

18 grudnia 2019 roku zakończono prace uzupełniające ogrodzenie terenu Zespołu Szkół od ulicy Wiejskiej i Słowackiego, w okolicy skateparku, finansowane ze środków POWIATU NAKIELSKIEGO. Mimo zróżnicowanych warunków pogodowych i wykonania niezbędnych wzmocnień udało się zakończyć zadanie. Tym samym zlikwidowano możliwość przechodzenia przez teren szkoły. Ponadto zabezpieczono obiekt sportowy - skatepark przed przebywaniem osób nieupoważnionych. Od 18 grudnia 2019 r. korzystanie ze skateparku odbywa się wyłącznie zgodnie z regulaminem. Prace, których celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa w tylnej części internatu, w postaci bramy i furtki zostaną wykonane w 2020 roku.

Czytaj więcej: 2020-01-02 Skatepark ogrodzony 

  

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do II edycji projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowanego  przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, zakwalifikowały się trzy uczennice Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

Czytaj więcej: 2019-12-31 Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja 

Podkategorie