W dniu 19.12.2017r. na zaproszenie Pana Kazimierza Sadowskiego Prezesa  Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” przy I LO Piła, reprezentacjanaszej szkoły – uczniów klas wojskowych I i IITL wzięła udział w zawodach  „XIII Strzeleckie Mistrzostwa I LO o Puchar Starosty Pilskiego”. Strzelano z karabinku pneumatycznego kal.4,5 mm na dystansie 10 m, każdy zawodnik oddał 20 strzałów – 15 było ocenianych. Nasi strzelcy w składzie: Magdalena Tomaszewska, Martyna Gwardzik, Mateusz Mazurek oraz Arsen Pałamarczuk zdobyła z wynikiem 545 pkt. I miejsce w kategorii drużynowej, pozostawiając w tyle 8 zespołów szkolnych z Piły.

Czytaj więcej: 2017-12-19 Zwycięstwo strzelców w turnieju w Pile

Świąteczne życzenia składa klasa IV z wychowawcą p. Alicją Jaśkowiak

Czytaj więcej: 2017-12-19 Świątecznie od klasy 4 technikum

Ogłaszamy nabór chętnych do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w ramach projektu "EduaAkcja w technikach", doskonalących umiejętności zawodowe w ramach kwlifikacji A.30 oraz doskonalących umiejętności językowe w zawodzie (język angielski). Wnioski na specjalnym formularzu składać można wyłącznie do 3 stycznia 2018 roku (do pobrania w sekretariacie).

Koordynator szkolny projektu: pani Małgorzata Tubiszewska.

18 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego, uchwałą nr 463/2017, ogłosił konkurs na ogranizację zajęć pozalekcyjnych w 2018 r. dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nakielski. Więcej informacji w załącznikach.

 

Czytaj więcej: 2017-12-18 Konkurs na zajęcia pozalekcyjne

Klasa III Technikum z wychowawcą P. Katarzyną Walkiewicz składa gorące życzenia świąteczne.

Podkategorie