Dnia 10 października 2020 r., miała miejsce siódma z kolei w historii szkoły uroczystość ślubowania i przysięgi. Po raz pierwszy byli to również uczniowie z Oddziału Przygotowania Wojskowego. Zgodnie z Decyzją 102/BDSz/2020 z dnia 19 sierpnia minister ON zezwolił na utworzenie od dnia 1 września 2020roku OPW w Technikum w ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

Czytaj więcej: 2020-10-10 Ślubowanie i przysięga I klasy Technikum 

W pierwszym tygodniu października odbyły się wybory na Przewodniczącego szkoły i jego najbliższych współpracowników. Do objęcia stanowiska zgłosiło się czterech chętnych kandydatów.

Czytaj więcej: 2020-10-09 Nowe władze Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole!

Dnia 5.października uczniowie w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w bardzo ciekawym spotkaniu z praktykiem w dziedzinie ekonomii i księgowości  z Panem Andrzejem Kokocińskim, właścicielem biura rachunkowego „Syntech II’’ z Szubina.

Czytaj więcej: 2020-10-05 Innowacja pedagogiczna w zawodzie technik ekonomista rozpoczęta!

Dnia 23 września 2020r., przy sprzyjających warunkach pogodowych na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie – Partnera szkoły oraz miejskim parku rekreacyjnym „Wesółka” uczniowie klasy wojskowej IV TL z ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, kończący dodatkowy przedmiot edukację wojskową w klasie III poddani zostali sprawdzianowi z wiedzy praktycznej i teoretycznej tzw. „Certyfikacji” realizowanego przez okres 3 lat nauki w Technikum w/w przedmiotu.

Czytaj więcej: 2020-09-23 Kolejna klasa wojskowa poddana „Certyfikacji”

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV Technikum (zawód technik logistyk) do udziału w konkursach i olimpiadach:

Czytaj więcej: 2020-09-22 Konkursy i olimpiady - zapraszamy do udziału

Podkategorie