Takie motto posłużyło do przeprowadzenia zajęć z zakresu ustalania budżetu domowego trzech przykładowych rodzin aby nie powstał deficyt. Uczniowie wykorzystali nabyte umiejętności teoretyczne w praktyce.

Czytaj więcej: 2019-03-14 Przedsiębiorczość pt ,,Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie im służyć"

Dnia 2.03.2019r., na zaproszenie Dowódcy 100 batalionu łączności w Wałczu ppłk. Sebastiana Trojanowskiego delegacja uczniów kadetów klasy wojskowej I i IITL z ZSP im. prof. E. Chroboczka na czele z Dyrektor P. Alicją Jaśkowiak wraz z nauczycielem edukacji wojskowej i wychowawcą klasy ITL mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim, wzięła udział w uroczystej przysiędze wojskowej I turnusu Służby Przygotowawczej 2019r. w Wałczu.

Czytaj więcej: 2019-03-04 Udział delegacji mundurowej w uroczystej przysiędze w Wałczu

4 marca  br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 59/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku. Stowarzyszenie działające przy szkole uzyskało wsparcie finansowe dla 1 projektu:

Konkurs nr 5/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą "Kultura fizyczna i sport 2019" - Aktywność dzieci i młodzieży szansą na aktywność w wieku dojrzałym - kwota dofinansowania 5.000,00.

 

 

 

Jak co roku uczniowie szkoł ponadgimnazjalnych z Powiatu Nakielskiego zostali zaproszeni do rywalizacji na polu umiejętności językowych w ZSP w Lubaszczu.

Czytaj więcej: 2018-02-21 Powiatowy Konkurs Językowy "Poliglota"

Podkategorie