SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO:

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka 

ul. J. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin

Bank Spółdzielczy w Szubinie

68 8164 0001 0000 3317 2000 0001

 

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk

w sesji styczeń-luty 2021r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 2021-01-11

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia

Numer sali

Liczba zdających

1.

AU.32

PRAKTYCZNY

2021-01-11

13:00

23

1

2.

AU.22

PRAKTYCZNY

2021-01-11

09:00

25

1

3.

AU.22

PRAKTYCZNY

2021-01-11

09:00

22

1

4.

AU.32

PRAKTYCZNY

2021-01-11

13:00

SALA NR 1 – SALA GIMNASTYCZNA

16


CZĘŚĆ PISEMNA – 2021-01-12

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia

Numer sali

Liczba zdających

1.

AU.32

PISEMNY-PAPIEROWY

2021-01-12

12:00

21

1

2.

AU.32

PISEMNY-PAPIEROWY

2021-01-12

12:00

SALA NR 1 – SALA GIMNASTYCZNA

16

Czytaj więcej: 2021-01-05 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK - terminy i wytyczne

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do akcji Pani Joanny Gadomskiej (autorki projektu EKO-Szkoła oraz bloga Biologia z Blondynką) pt. "Ręcznie robione, a nie kupione!", która polega na przygotowaniu upcyklingowych dekoracji i prezentów świątecznych.

Czytaj więcej: 2020-11-26 Dołącz do świątecznej akcji

Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 30 listopada 2020r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.1)             Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

Podkategorie