Dnia 5.października uczniowie w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w bardzo ciekawym spotkaniu z praktykiem w dziedzinie ekonomii i księgowości  z Panem Andrzejem Kokocińskim, właścicielem biura rachunkowego „Syntech II’’ z Szubina.

Czytaj więcej: 2020-10-05 Innowacja pedagogiczna w zawodzie technik ekonomista rozpoczęta!

Dnia 23 września 2020r., przy sprzyjających warunkach pogodowych na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie – Partnera szkoły oraz miejskim parku rekreacyjnym „Wesółka” uczniowie klasy wojskowej IV TL z ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, kończący dodatkowy przedmiot edukację wojskową w klasie III poddani zostali sprawdzianowi z wiedzy praktycznej i teoretycznej tzw. „Certyfikacji” realizowanego przez okres 3 lat nauki w Technikum w/w przedmiotu.

Czytaj więcej: 2020-09-23 Kolejna klasa wojskowa poddana „Certyfikacji”

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV Technikum (zawód technik logistyk) do udziału w konkursach i olimpiadach:

Czytaj więcej: 2020-09-22 Konkursy i olimpiady - zapraszamy do udziału

Jednym z działań w dniu 19 września 2020 r., zaplanowanych przez muzeum w projekcie pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad była gra miejska. Przedsięwzięcie to odbyło się na terenie Szubina. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej".

Czytaj więcej: 2020-09-19 Gra miejska z inicjatywy MZSz

W dniach 14 i 17.09.br., w ramach realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w 2020r. pn. "Siła w Tradycji. Szkolenie proobronne elementem wychowania patriotycznego" uczniowie Technikum klas wojskowych w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka  w Szubinie uczestniczyli w spotkaniu z historią.

Czytaj więcej: 2020-09-17 Przedsięwzięcia w ramach projektu zajęć pozalekcyjnych 

Podkategorie