Dnia 8.01.2019., na zaproszenie Dyrektor ZSP p. Alicji Jaśkowiak Funkcjonariuszka Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy st. chor. SG Zofia Krymska zapoznała w formie prezentacji w ramach zajęć z edukacji wojskowej kadetów klasy wojskowej II i III TL oraz z edukacji dla bezpieczeństwa uczniów klasy I branżowej szkoły z Placówką Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Czytaj więcej: 2019-01-08 Spotkanie z Funkcjonariuszką Straży Granicznej

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”  realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czytaj więcej: 2019-01-10 Znamy tegorocznych stypendystów projektu Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

Podkategorie