Rozpoczęcie działań w ramach projektu "Inny wymiar logistyki-magazynowanie" były zaplanowane na 25 marca 2020r. Z powodu przejścia na nauczanie zdalne niektóre działania związane z wizytami studyjnymi zostały przełożone na nowy rok szkolny.

Czytaj więcej: 2020-04-30 Działania w ramach projektu "Inny wymiar logistyki-magazynowanie"

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE – Szkoła ...

Uczniowie i Maturzyści.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Treść komunikatu

Prosimy o zapoznanie się z informacją.

Maturzyści…

W dniach 02 do 08 kwietnia 2020r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała próbny egzamin maturalny.

Prosimy zapoznać się z instrukcją zawartą w linku:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9456

Chęć przystąpienia do próbnego egzaminu należy zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.

Podkategorie