Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 30 listopada 2020r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.1)             Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

 

Miło jest nam poinformować, że   Stypendium Prezesa Rady Ministrów  w roku szkolnym 2020/21 otrzymały dwie uczennice – Magdalena Tomaszewska z kl. IV Technikum (technik logistyk) i Jagoda Buksa z kl. II Technikum (technik ekonomista).  W tym roku ze względu na panującą pandemię nie odbyło się uroczyste wręczanie Stypendium przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, dyplomy wręczyła w szkole Dyrektor szkoły Alicja Jaśkowiak.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.   

 

Z przyjemnością informujemy, że przy Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka pojawiło się wielkie czerwone serce, do którego będziemy zbierać nakrętki.

Czytaj więcej: 2020-11-04 Inicjatywa ekonomistów - "Nakrętki dla Celinki" 

16 października odbyło się uroczyste ślubowanie  uczniów klasy I a i I b Branżowej Szkoły I-go Stopnia. Od tej chwili weszli oficjalnie do grona uczniów naszej szkoły. Na uroczystości obecna była pani wicedyrektor mgr Sylwia Bałuk, która odebrała ślubowanie oraz wychowawcy klas.

Czytaj więcej: 2020-10-16 Ślubowanie uczniów klas I Branżowej Szkoły I-go Stopnia

Podkategorie