Dnia 13 lutego 2022 roku, w Warszawie, delegacja Zespołu Szkół im prof. Emila Chroboczka uczciła pamięć bohaterów II wojny światowej. Dyrektor wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystych obchodach 80-lecia utworzenia Armii Krajowej. O utworzeniu zdecydowała konieczność scalenia polskich podziemnych oddziałów zbrojnych. 80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 

Podczas uroczystości obecny był Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, a także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz najważniejsi dowódcy wojskowi. Głównym punktem uroczystości było „Przesłanie żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. Kadeci z Zespołu Szkół, obok jeszcze innych 12 szkół z Polski byli reprezentantami najmłodszego pokolenia, które ma obowiązek kultywowania tradycji Armii Krajowej i realizacji wyżej wymienionego przesłania.

Szef Resortu Obrony Narodowej wręczył dowódcom dwóch jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej (dziedziczącym tradycje Armii Krajowej), akty nadania tradycji i symboliki wojskowej, na mocy których 16 Dolnośląska Brygada OT przejęła dziedzictwo Oddziału Specjalnego „Zagra -Lin" i Okręgu Wrocław Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a 32 Batalion Lekkiej Piechoty z Niska, wchodzący w podporządkowanie 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymał imię kpt. Stanisława Uczciwka ps. „Wola”.

Po odczytaniu apelu poległych, żołnierze Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oddali salwę honorową. List to uczestników wydarzenia skierował prezydent Andrzej Duda.

Zespół Szkół w Szubinie od lat współorganizuje z Kwidzyński Stowarzyszeniem Sportowo Kolekcjonerskim GWARD, Oddział w Szubinie, Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 marca) - początkowo dwudniowy od 2015 roku (szkolna strzelnica pneumatyczna i strzelnica zewnętrzna/palna Bractwa Strzeleckiego w Szubinie), a od 2020 roku wyłącznie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie. Poza tym jednostką patronacką dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego i partnerem szkoły od 2019 roku jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej ps. "ZO". Pani Generał była jedyną kobietą cichociemną i służyła w Wojskowej Służbie Kobiet (https://zawacka.pl/elzbieta-zawacka).

Skład pocztu sztandarowego: chorąży pocztu: Kamil Łukowski, asysta: Sara Sitterlee i Damian Kuźba (kadeci pierwszego Oddziału Przygotowania Wojskowego w historii szkoły, rocznik 2020/2021).

Po uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, delegacja szkoły złożyła symboliczny znicz pamięci na grobie patrona Szkoły - prof. Emila Chroboczka i jego żony. Profesor Chroboczek spoczywa na Cmentarzu Wojskowym. Wsparcie zapewnili: Piotr Jamróg - edukacja wojskowa i Leszek Jaśkowiak  - kierownik KSSK GWARD Oddział w Szubinie.