Zapraszamy uczniów ZS w Szubinie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie geograficznym pt. KRAJOBRAZY.


Regulamin:
I. Założenia ogólne konkursu.
1. Konkurs kierowany jest do uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie geografią.
2. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z geografii w
liceum i technikum dotyczącej geografii fizycznej świata.
3. Hasło tegorocznego konkursu: „KRAJOBRAZY”.
II. Cele konkursu
1. Zachęcanie uczniów do poszerzania i pogłębienia swoich wiadomości dotyczących geografii
fizycznej.
2. Doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji
geograficznej.
3. Rozwijanie zainteresowania światem.
4. Rozwijanie zdolności plastycznych.
III. Forma konkursu.
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice przedstawiającej wybrany krajobraz Ziemi (góry, pojezierza, krajobraz wulkaniczny, dolinę rzeki itp). Format A4.
2. Prace należy przekazać p. Karolinie Gomes do dnia 6.03.2022 r.
3. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpią do 13. 03.2022 r.

Zapraszamy, czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę rodziców!