W czerwcu br. uczniowie 2 klas technikum - technik logistyki technik ekonomista przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Największy sukces odnieśli ekonomiści (100%), wszyscy uczniowie zdali zarówno część pisemną jak i praktyczną. Zdobyli pierwszą z dwóch kwalifikacji - EKA.04, dzięki której wiedzą jak stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności, a także doskonale poradzą sobie z prowadzeniem dokumentacji biurowej, magazynowej i procesu sprzedaży. Porównując wynik naszych uczniów ze zdawalnością na tle województwa kujawsko-pomorskiego, znacznie przewyższa o kilkanaście punktów procentowych. 

 

Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie TECHNIK LOGISTYK jest na wysokim poziomie. W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 58 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Średnia zdawalność części pisemnej wynosi 89% a części praktycznej 86%. Zdawalność kwalifikacji AU.22 i AU.32 w zawodzie technik logistyk jest na poziomie średniej województwa kujawsko-pomorskiego.