Dnia 1 września 2021 o godzinie 8.00 mszą świętą w kościele pw. Świętego Marcina społeczność Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2021/2022.

Zaraz po mszy świętej, kiedy już wszyscy zebrali się na boisku wewnętrznym, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przywitali swoich najmłodszych kolegów i koleżanki z klas pierwszych. Pani dyrektor Alicja Jaśkowiak skierowała do zebranych słowa Ministra Edukacji i Nauki, a do kadetów klas wojskowych słowa Ministra Obrony Narodowej. W swoim przemówieniu powitała nowych nauczycieli.  "...Miło jest mi przedstawić Wam p. Kamilę Szczęsną, która będzie uczyła języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie,  p. Marię Chodorowską nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca, p. Adama Kujawę nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie logistyk, p. Piotra Jamróg nauczyciela edukacji wojskowej, ks. Krzysztofa Barczyńskiego nauczyciela religii, p. Izabela Bodnar nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, pedagoga szkolnego..."

Wspomniała także słowa ks. Krzysztofa, który podczas mszy powiedział, że ...jesteśmy po to aby zostawić ślad w sercu drugiego człowieka...

Wszyscy zgromadzeni wrócili pamięcią także do wydarzeń sprzed 82 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa.

Na koniec pani dyrektor życzyła powodzenia w nowym roku szkolnym oraz przypomniała o wytycznych MEiN MZ i GIS.