SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 JĘZYK POLSKI:

Kl. I:

  " Sztuka wyrazu"- podręcznik do liceum i technikum. Cześć 1  starożytność, średniowiecze.

Wydawnictwo - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. GWO.

 Kl. II

 " Ponad słowami"- podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego  i technikum. Część 1/2- Renesans- oświecenie. Wydawnictwo- Nowa Era.

  

Kl. III po szkole podstawowej

 

" Sztuka wyrazu"- podręcznik do liceum i technikum. 2- część 1- Romantyzm.

Wydawnictwo- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. GWO.

 

Kl. III po gimnazjum

 

" Nowe . Zrozumieć tekst , zrozumieć człowieka"- kontynuacja.

Część 2/1 i cześć 2/2. Wydawnictwo WSiP.

 

Klasa IV

" Nowe .Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka"- kontynuacja. Część 2/2 i część 3.

Wydawnictwo WSiP.

 

MATEMATYKA:

Kl. I

 

Matematyka - zakres podstawowy kl I, wyd. Nowa Era , Autor: W. Babiański, I. Chańko, K. Wej

 

Kl. II

Matematyka- zakres podstawowy kl.2,  wyd. Nowa Era , Autor: W. Babiański, I. Chańko

 

KL. III

Matematyka-zakres podstawowy kl.3, wyd. Nowa Era , Autor: W. Babiański, I. Chańko

 

 

JĘZYK ANGIELSKI :

Dla 1 kl Technikum:

 • Vision 2. Podręcznik wieloletni dla liceum i technikum. Autorzy: Elizabeth Sherman, Michael Duckworth, OUP
 • Vision 2. Ćwiczenia.

 

 Dla 2 kl Technikum

 • Vision 2. Podręcznik wieloletni dla liceum i technikum. Autorzy: Elizabeth Sherman, Michael Duckworth, OUP
 • Vision 2. Ćwiczenia.

 

Dla 3 kl Technikum ( po szkole podstawowej) 3 Tb

 • Vision 2. Podręcznik wieloletni dla liceum i technikum. Autorzy: Elizabeth Sherman, Michael Duckworth, OUP
 • Vision 2. Ćwiczenia
 •  

Dla 3 kl Technikum ( po gimnazjum ) 3 TL

 • Vision 3. Podręcznik wieloletni dla liceum i technikum. Autorzy: Elizabeth Sherman, Michael Duckworth, OUP
 • Vision 3. Ćwiczenia.

 

Dla 3 kl Technikum ( po gimnazjum ) 3 TL grupa logistyczna

 • Career Paths Logistics – V. Evans, J. Dooley. Express Publishing

 

Dla 3 kl Technikum ( po gimnazjum ) 3 TL grupa ekonomistów

 • Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości. Zeszyt ćwiczeń – B. Howis, B. Szymoniak. WSiP

 

Dla 4 kl Technikum 4 TL

 • Repetytorium Maturalne  - poziom podstawowy – M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler. LONGMAN

 

Dla 4 kl Technikum 4 TL - logistyka

 • Career Paths Logistics – V. Evans, J. Dooley. Express Publishing

 

 

JĘZYK NIEMIECKI:

 Dla  1 kl Technikum:

 • „Effekt 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Anna Kryczyńska – Pham ,  WSiP
 • „Effekt 1. Książka ćwiczeń.

 

 Dla 2 kl Technikum

 • „Effekt 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Anna Kryczyńska – Pham ,  WSiP
 • „Effekt 2. Książka ćwiczeń.

 

Dla 3 kl Technikum ( po szkole podstawowej) 3 Tb

 • „Effekt 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Anna Kryczyńska – Pham ,  WSiP
 • „Effekt 3. Książka ćwiczeń.

 

 Dla 3 kl Technikum ( po gimnazjum) 3 Ta

 • alles klar neu 2. Język niemiecki do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik  WSiP

 

Dla  4 kl Technikum 

 • alles klar neu 2b. Język niemiecki do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik  WSiP

 

FIZYKA:

 Kl. I

 

Fizyka-,,Odkryć  fizykę”-zakres podstawowy kl.1, Autor: M. Braun,W. Śliwa , wyd. Nowa Era

 

Kl. II

Fizyka-,,Odkryć  fizykę”-zakres podstawowy kl.2, Autor: M. Braun,W. Śliwa , wyd. Nowa Era

 

Kl. III

Fizyka ,,odkryć fizykę”- zakres podstawowy kl.3,Autor: M. Braun,W. Śliwa , wyd. Nowa Era

 

GEOGRAFIA:

 Klasa I

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Klasa II

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar (dla obecnej klasy kontynuacja podręcznika

Klasa III

 Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski

 

KL.  III  po gimnazjum

 

Oblicza geografii 2 Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony  Autorzy: Tomasz Rachwał (kontynuacja podręcznika)

 

BIOLOGIA:

 Klasa I

 Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Klasa II

Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Klasa III

Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Jolanta Holeczek

 

HISTORIA:

 Kl. I

Poznać przeszłość. Część 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Marcin Pawlak ,Adam Szweda Wyd. Nowa Era

 

KL. II

Poznać przeszłość. Część 2 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Adam Kucharski ,Aneta Niewęgłowska Wyd. Nowa Era

 

Kl. III

 

Poznać przeszłość. Część 3 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor Jarosław Kłaczkow Anna Łaszkiewicz Stanisław Roszak Wyd. Nowa Era

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 Kl. II

 Krok w przedsiębiorczość . Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych Autor:  Tomasz Rachwał , Zbigniew Makieła Wyd. Nowa Era

 

INFORMATYKA:

 Kl. I

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy. Autor : Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki Wyd. Nowa Era

 

Kl. II

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy. Autor : Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki Wyd. Nowa Era

 

Kl. III

 

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy. Autor : Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki Wyd. Nowa Era

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 Kl. I

 Żyję i działam Bezpiecznie” – Jarosław Słoma. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum /Nowa Era.

 

KL. III po gimnazjum :

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

Historia i Społeczeństwo. Europa i świat – Podręcznik dla liceum i technikum. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda /Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. Nr ewidencyjny w wykazie MEN 667/1/2013.

Historia i Społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Autorzy j.w. – Podręcznik dla liceum i technikum /Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. Nr ewidencyjny w wykazie MEN 644/1/2013.

Historia i Społeczeństwo. Wojna i wojskowość. Autorzy j.w.  – Podręcznik dla liceum i technikum /Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. Nr ewidencyjny w wykazie MEN 667/3/2013.

Historia i Społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Autorzy j.w.  – Podręcznik dla liceum i technikum /Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. Nr ewidencyjny w wykazie MEN 667/4/2013.

  

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

 KLASA I

 1. Organizacja prac magazynowych – wydawnictwo TD s.c
 2. Pytania i ćwiczenia z obsługi magazynów - wydawnictwo TD s.c
 3. Obsługa magazynów – zeszyt ćwiczeń przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wydawnictwo TD s.c
 4.  Zbiór zadań z logistyki część 1 – WSIP

 UWAGA: ZESTAW TYCH KSIĄŻEK – NA DWA LATA NAUKI (KLASA  I ORAZ II TECHNIKUM)

KLASA III

 1. Organizacja transportu – zeszyt ćwiczeń przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wydawnictwo TD s.c.
 2. Pytania i ćwiczenia z organizacji transportu - wydawnictwo TD s.c.
 3. Reguły handlowe INCOTERMS 2020 – teoria i ćwiczenia - wydawnictwo TD s.c.
 4. Zbiór zadań z logistyki część 2 – WSIP 
 5. Branża TSL – wyd. Logistyka

 

UWAGA: ZESTAWY TYCH KSIĄŻEK DLA KLASY 3 -  OBOWIĄZUJĄ NA DWA LATA NAUKI (KL. III ORAZ IV) – zamówienie zbiorowe zrealizowane w czerwcu 2021r.

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA (TECHNIKUM 5-LETNIE)

 KLASA I

 1. Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje EKA.04, Bożena Padurek
 2.  Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych kwalifikacja EKA 04-5, Bożena Padurek

 

UWAGA: KSIĄŻKI OBOWIĄZUJĄ PRZEZ DWA LATA NAUKI ( I ORAZ II KLASA)

 

KLASA III

BĘDĄ PODANE WE WRZEŚNIU.

 

 

 

JĘZYK POLSKI :

Kl.1

 To się czyta !  Klasa 1 Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia  Autor: Anna Klimowicz, Joanna Ginter  Wyd. Nowa Era

 

Kl. 2

 To się czyta !  Klasa 2 Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia  Autor: Anna Klimowicz, Joanna Ginter  Wyd. Nowa Era

 

Kl. 3 po szkole podstawowej

 To się czyta !  Klasa 3 Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia  Autor: Anna Klimowicz, Joanna Ginter , Agnieszka Ciesielska  Wyd. Nowa Era

 

Kl. 3 po gimnazjum

 Odkrywamy na nowo część 2 Autor : Barbara Chuderska Wyd. Operon

 

 MATEMATYKA:

 kl. 1

 To się liczy! 1 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia , Autor K. Wej, W. Babiański Wyd. Nowa Era

  Kl. 2

To się liczy! 2 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia , Autor K. Wej, W. Babiański Wyd. Nowa Era

 Kl. 3

To się liczy! 3 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia , Autor K. Wej, W. Babiański Wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI :

 Kl. 1:

 • Gateway Plus 1. Podręcznik wieloletni. Autor: David Spencer, Macmillan
 • Gateway Plus 1. Ćwiczenia.

 

Kl. 2 - kontynuacja:

 • Gateway Plus 1. Podręcznik wieloletni. Autor: David Spencer, Macmillan
 • Gateway Plus 1. Ćwiczenia.

 

Kl. 3 - kontynuacja:

 • Gateway Plus 1. Podręcznik wieloletni. Autor: David Spencer, Macmillan
 • Gateway Plus 1. Ćwiczenia.

 

Klasa 3 - sprzedawcy:

 • Język angielski zawodowy  Prowadzenie sprzedaży w praktyce – M. Parkiel eMPI2

 

 

HISTORIA :

 kL. 1

 Historia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Część 1 Autor: Mirosław Ustrzycki , Janusz Ustrzycki Wyd. Operon

 

KL. 2

 Historia . Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Część 2  Autor: Mirosław Ustrzycki , Janusz Ustrzycki Wyd. Operon

 

Kl. 3

 Historia .Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia.Część 3 Autor: Mirosław Ustrzycki , Janusz Ustrzycki Wyd. Operon

 

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE :

 Kl. 3

 Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Autor : Zbigniew Smutek

Beata Surmacz , Jan Maleska  Wyd. Operon

 

GEOGRAFIA:

 Kl.1

Geografia 1  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia  Autor: Sławomir Kurek Wyd. Operon

 

Kl.2

Geografia 2 Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia  Autor: Sławomir Kurek Wyd. Operon

 

Kl.3

Geografia 3Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia  Autor: Sławomir Kurek Wyd. Operon

 

FIZYKA:

 Kl. 1

Fizyka 1  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia  Autor: Grzegorz Kornaś  Wyd. Operon

 

Kl. 2

Fizyka 2  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia  Autor: Grzegorz Kornaś  Wyd. Operon

 

Kl.3

Fizyka 3  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia  Autor: Grzegorz Kornaś  Wyd. Operon

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 Kl. 1

Krok w przedsiębiorczość . Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych Autor:  Tomasz Rachwał , Zbigniew Makieła Wyd. Nowa Era

 

INFORMATYKA:

 

Kl. 1

 Podręcznik Informatyka. Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia Autor: Wojciech Hermanowski, Wyd.  Operon

 

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 Kl. 1

 Edukacja dla bezpieczeństwa  Autor: Barbara Boniek, Andrzej Kruszyński Wyd. Operon