http://www.ac-m.pl/o-firmie/aktualnosci/266-system-szkolno-treningowy-pojedynek

Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie informuje że oferta utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim, w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej nr 2/2021/BdsPZŻR została pozytywnie rozpatrzona. Powiat Nakielski uzyska dofinasowanie  w kwocie 150.000,00.

 

Celem konkursu jest:

1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;

2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych;

3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej;

4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

W zakresie zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji wymienia się:

  1. adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami przygotowawczymi;
  2. pierwsze wyposażenie wirtualnej strzelnicy, w tym zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych.

System, oparty na wirtualnej rzeczywistości, ma umożliwić strzelanie minimum czterem osobom jednocześnie. Szkolący się muszą mieć zapewnione bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni: czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału i realistyczną obsługą manualną danej repliki. Chodzi np. o działanie mechanizmów broni, imitację odgłosu strzału czy zjawisko odrzutu. MON chce, by na strzelnicach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich. Zestawy szkoleniowe mają być uzupełniane o scenariusze strzelań o różnych porach dnia, w trudnych warunkach atmosferycznych (śnieg, mgła, deszcz) czy po wprowadzeniu efektów specjalnych (ogień, dym, dźwięki otoczenia).

POWIAT NAKIELSKI jako organ prowadzący, w ramach wkładu własnego, przeznaczył na ten cel 37.500,00 zł.

Obejrzyj film