Dzięki dotacji celowej przyznanej na mocy umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Nakielskim, reprezentowany przez Starostę Nakielskiego Pana Tadeusza Sobola, Wicestarostę Pana Tomasza Miłowskiego i Skarbnika Powiatu Nakielskiego Panią Irenę Pilarską, uczniowie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka otrzymali dofinansowanie na zakup umundurowania w kwocie 1056 zł do każdego kompletu, a całkowity jego koszt wynosi 1320 zł.

 

Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 r.:

Lp

NAZWA ASORTYMENTU

j.m.

Ilość

1

Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Techniczno - Użytkowych

kpl.

1

2

Koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły

szt.

2

3

Beret (granatowy)

szt.

1

4

Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania

kpl.

1

5

Bluza ocieplana typu polar

szt.

1

6

Plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów (w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera) – jednolite dla szkoły

szt.

1

7

Rękawice zimowe (czarne)

kpl.

1

8

Czapka zimowa (czarna)

szt.

1

 

Ponadto Technikum otrzymało dotację w kwocie 60 780 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Łącznie wydaliśmy 87 690 zł na:

Lp.

NAZWA ASORTYMENTU

j.m.

ilość

1

Kamizelka taktyczna

szt.

30

2

Gumowa atrapa karabinka i pas nośny

szt.

30

3

Hełm ochronny (wojskowy lub replika balistycznego)

szt.

30

4

kompas

szt.

10

5

Okulary ochronne

szt.

30

6

Replika ASG z magazynkami w systemie AK / broń pneumatyczna
z akcesoriami

szt.

5

7

Replika pistoletu ASG

szt.

3

8

Kabura do repliki pistoletu ASG

szt.

3

9

Maska ochronna do ASG

szt.

8

10

Maska przeciwgazowa

szt.

2

11

Saperka z pokrowcem / łopatka piechoty

szt.

10

12

Komplet kpp

kpl.

1

13

Nosze medyczne

kpl.

1

14

Staza taktyczna

szt.

5

15

Radiotelefony PMR (w zestawie)

szt.

10

16

Przybory do walki wręcz – gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę (komplet przeznaczony dla 10 osób)

kpl.

1

17

Makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny w systemie AK)

szt.

2

18

Replika granatu ręcznego (treningowy, szkolny)

szt.

6

19

Lornetka

szt.

2

20

Latarka „czołowa”

szt.

30

21

Nóż typu wojskowego

szt.

30

 

Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie jest jedną ze 130 placówek edukacyjnych w Polsce, i jedyną w regionie, w której kształcić mogą się uczniowie chcący w przyszłości pracować w służbach mundurowych RP, szczególnie w wojsku. Taką możliwość daje Oddział Przygotowania Wojskowego, który jest nowym kierunkiem utworzonym w ZS roku szkolnym 2020/2021.

 

Program Oddziału Przygotowania Wojskowego realizowany jest przy merytorycznym i finansowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to cztery bloki tematyczne obejmujące podstawy wychowania wojskowego, wybrane przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe. Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole, natomiast część praktyczna odbywa się w patronackiej jednostce wojskowej, którą jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo".

 

Szkoły, które prowadzą Oddziały Przygotowania Wojskowego otrzymują wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to dotacje celowe, które można przeznaczyć na zakup wyposażenia specjalistycznego, jednolitych ubiorów dla uczniów.

Taką dotację w wysokości 80 proc. kosztów zakupu wyposażenia otrzymał również ZS w Szubinie. Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup munduru dla każdego ucznia OPW.