Kandydatów do szkół ponadpodstawowych

w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

obowiązuje nabór elektroniczny

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat )

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy wydrukować, podpisać i wraz z dokumentami złożyć w sekretariacie szkoły :

1. od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do technikum w zawodzie technik logistyk Oddział Przygotowania Wojskowego

2. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do technikum w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia 

 

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej:

* I   termin 10 czerwiec 2021r. godz. 09:00

* II termin 28 czerwiec 2021r. godz. 09:00 - jest to termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności fizycznych w pierwszym terminie,

 

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2021/2022 lub pod nr tel. 52/3842397.