Uwaga! Przedłużamy termin konkursu "Jak oszczędzać wodę? Dziesięć prostych kroków" do dnia 22 marca, który jest Światowym Dniem Wody. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Zapraszamy do udziału w następnym konkursie ekologicznym, tym razem na temat oszczędzania wody. Czekają na Was ekologiczne upominki! Szczegóły znajdziecie w aplikacji TEAMS w zakładce Zadania.