Stypendium w ramach projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" - Zespół  Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" na rok 2020/2021 zostały rozpatrzone.

Na liście stypendystów projektu znaleźli się:

TECHNIKUM

MAGDALENA TOMASZEWSKA - KLASA IV 

uczy się w zawodzie technik logistyk

KLAUDIA POZORSKA - KLASA III 

uczy się w zawodzie technik logistyk

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

JULIA BĄCZEK - KLASA II

uczy się w zawodzie fryzjer

WOJCIECH BOROWIAK - KLASA II

uczy się w zawodzie kucharz

ZAWODNIAK MIKOŁAJ - KLASA III

uczy się w zawodzie kucharz

 

Magdalena Tomaszewska uczęszcza do czwartej klasy Technikum, w zawodzie technik logistyk. Po raz zdobyła drugi stypendium Prymusa Zawodu Pomorza i Kujaw. Magda chętnie bierze udział w konkursach szkolnych i powiatowych dotyczących zagadnień z zakresu logistyki i spedycji. Udziela się w pracach Samorządu Szkolnego. Środki finansowe uzyskane w ramach stypendium przeznaczyła na zakup laptopa, który służy jej do nauki. Teraz zamierza zainwestować w swój rozwój przeznaczając część stypendium na kursy i szkolenia, aby nabyć nowych umiejętności zawodowych. Wychowawca: Agnieszka Bubczyk.

 

Julia Bączek jest uczennicą, wyjątkowo pilną i systematyczną, klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodzie fryzjer. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Cechuje ją bardzo duża empatia dzięki czemu w krótkim czasie zyskała w klasie wielu przyjaciół. Interesuje się ogólnie pojętym artyzmem – pięknem, potrafi znaleźć je w najbardziej zwykłych miejscach. Podczas zdalnych lekcji ciężko zmobilizować młodzież do dodatkowej aktywności, jednak nie Julię, dla niej każde wyzwanie to świetna zabawa. Jest wyjątkowo pozytywna, ciągle uśmiechnięta i zawsze chętna do pracy. Julka bierze udział we wszystkich możliwych konkursach. Ta nietuzinkowa osoba na pewno w przyszłości odniesie sukces osobisty i zawodowy. Tak zdolnych uczniów jak Julia warto doceniać są motywacją dla pozostałej młodzieży. Wychowawca: Dorota Adamczewska.

 

Wojciech Borowiak jest uczniem- młodocianym pracownikiem II klasy Branżowej Szkoły I Stopnia, kształci się w zawodzie kucharz. Identyfikuje się z zawodem, który wybrał, wiąże z nim swoją przyszłość. W I klasie aktywnie uczestniczył w zajęciach dodatkowych organizowanych dla kucharzy, starał się podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie nie tylko na kursach doskonalenia zawodowego i w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu. Brał udział w warsztatach zawodowych i konkursach organizowanych przez pracodawców. Jest uczniem odpowiedzialnym, obowiązkowym. Osiąga dobre wyniki w nauce z przedmiotów ogólnokształcących i bardzo dobre z przedmiotów zawodowych. Celująco ocenia jego pracę,  w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu, pracodawca. Wojtek jest uczniem życzliwym, lubianym, zaangażowanym w życie klasy. Wychowawca: Małgorzata Tubiszewska.

 

Mikołaj Zawodniak jest uczniem – młodocianym pracownikiem III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia, kształci się w zawodzie kucharz. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów ogólnokształcących i z przedmiotów zawodowych.  W klasach I-II aktywnie uczestniczył w zajęciach dodatkowych, starał się podnosić swoje kwalifikacje w zawodzie. Brał udział w warsztatach zawodowych i konkursach organizowanych przez pracodawców i OHP w Bydgoszczy.  W roku szkolnym 2019/2020 zdobył I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Szkół Branżowych I Stopnia. Pracodawca wysoko ceni sobie Jego pracę. Mikołaj jest miłym, lubianym, życzliwym uczniem. Część ze środków uzyskanych w ramach stypendium pragnie zainwestować w swój rozwój zawodowy. Wychowawca: Anna Miśnik.