SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO:

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka 

ul. J. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin

Bank Spółdzielczy w Szubinie

68 8164 0001 0000 3317 2000 0001

 

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.