11.09.2020r. był ostatnim dniem obecności w warunkach zbliżonych do poligonowych na obozie szkoleniowym dla uczniów kadetów klas wojskowych ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Po porannym rozruchu fizycznym i śniadaniu przyszedł czas na czynności związane z zakończenie obozu i wyjazdem.

Należało przede wszystkim posprzątać w rejonie zakwaterowania, jak również i pobliskim terenie obozowiska, toalety, prysznice, przy ognisku, i.t.p. Po spakowaniu się przyszedł czas na zdanie pobranego na czas obozu sprzętu oraz wyposażenia indywidualnego. Następnie oczekiwanie na zbiórkę i apel podsumowujący szkolenie wypełnił czas na sportowo czyli rozgrywek w piłkę i inne gry, w zależności od zainteresowania. Na ostatniej zbiórce przed ostatnim obiadem dokonano omówienia i podsumowania tego 5-cio dniowego intensywnego szkolenia i pobytu poza szkołą oraz rodzinnym domem. Jak się okazało najlepszym uczniem w sprawdzonych elementach szkolenia z minimalną różnicą od drugiego kadeta Aleksa Lisieckiego z klasy ITb został kadet Kacper Draheim z klasy ITa, który z rąk Instruktorów ppor. rez. Łukasza Nieradko i Instruktora Tomasza otrzymał plecak oraz drobne upominki przydatne w szczególności do survivalu. Wyróżnienia otrzymali również uczniowie kadeci: Tobiasz Nowicki i Martyna Popielarz z ITb, Kacper Manikowski z ITa, Mateusz Lis z ITb oraz Bartosz Kowalski z IIITL.

Podsumowania końcowego szkolenia i pobytu na obozie dokonali ppor. rez. Łukasz Nieradko – odpowiedzialny za organizację obozu w Pólko oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński  koordynator przedsięwzięcia z ramienia szkoły. Podziękowania Instruktorom w imieniu kadetów i wychowawców złożyli dowódcy klas Dominika Hejnicka oraz Jakub Konieczny. Podziękowania nalezą się przede wszystkim szkolonym uczniom, którzy przetrwali trudy tego fizycznego wysiłku, jaki musieli włożyć w to szkolenie. Po okresie nauczania zdalnego i wakacji od razu na początku nowego roku szkolnego przyszło im się zmierzyć z zupełnie innym intensywnym pod względem wysiłku fizycznego i zmęczeniem szkoleniem oraz warunkami atmosferycznymi a w szczególności chłodnymi wrześniowymi nocami pod namiotami. W dzień warunki były niemalże wymarzone do tego typu działań. Wszyscy przetrwali, dlatego też Drodzy Rodzice, Opiekunowie możecie być dumni ze swoich dzieci uczniów. Wydatkowane przez was środki finansowe zostały wykorzystane właściwie. Podziękowania należy również skierować do wychowawców klas Pań Kariny Tomczyk oraz Izy Trocha, które to wspierali „swoich” uczniów słowem i niemalże „matczyną” opieką w nowym otoczenia z dala od wygodnych  domowych pieleszy. Dziękujemy Dyrektor ZS Pani Alicji Jaśkowiak za akceptację i wyrażenie zgody na nasz wyjazd w tych niecodziennych nowych dla nas warunkach w dobie pandemii koronawirusa. Po ostatnim obiedzie, wykonaniu wspólnych zdjęć przyszedł wreszcie upragniony czas powrotu do domu. Większość uczestników szkolenia złożyła słowne deklaracje o chęci przyjazdu na szkolenie do „gościnnego” dla nas Pólko w przyszłym roku w maju. Czas pokaże czy te deklaracje zostaną zrealizowane. Na tym zakończyliśmy etap wyjazdowego szkolenia, w poniedziałek czas wrócić po wypoczynku weekendowym do szkoły.