Dnia 10.09.br. podczas przedostatniego dnia pobytu na obozie szkoleniowym nasi uczniowie poddani zostali sprawdzeniu ćwiczonych w poprzednich dniach norm szkoleniowych. Była to część praktyczna i teoretyczna z nast. zagadnień: rzut granatem w cel, ładowanie magazynka nabojami, strzelanie na celność, zakładanie maski przeciwgazowej, zakładanie opatrunku osobistego i opaski uciskowej na czas.

Część teoretyczna obejmowała pytania związane z w/w tematów także z budowy broni, survivalu, regulaminów i taktyki. Dodatkowym elementem, który ćwiczyli kadeci była rywalizacja pomiędzy drużynami w paintball na wytyczonym obszarze w terenie lesistym. Dzisiejsza rywalizacja w poszczególnych zagadnieniach posłużyła Instruktorom do opracowania efektów szkoleniowych i podsumowania wyników celem przygotowania w ostatnim dniu obozu w piątek omówienia szkolenia i wręczenia Certyfikatów oraz symbolicznych nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników. Ostatnim akordem dzisiejszego dnia było ognisko, przy którym rozbrzmiewały różnego gatunku utwory. Jak się okazało u niektórych kadetów objawiły się liczne taneczne talenty.