Dnia 7.09.2020r. rozpoczęliśmy długo oczekiwany obóz dla uczniów klas wojskowych II i III Technikum z ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Ze względu na pandemię koronawirusa termin majowy został przełożony na początek września. Punktualnie o godz. 7.50 na zbiórkę na placu szkolnym stawiło się 29 kadetów w mundurach z niezbędnym bagażem, którzy zgłosili akces udziału w tym dodatkowym pozaszkolnym szkoleniu z edukacji wojskowej.

Po sprawdzeniu obecności oraz wyposażenia z wyjeżdżającymi spotkała się Dyrektor ZS P. Alicja Jaśkowiak życząc szczęśliwej podróży i udanego pobytu w Harcerskim Ośrodku Obozowym Pólko oraz intensywnego szkolenia. Opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wychowawcy klas II Technikum Iza Trocha i Karina Tomczyk oraz koordynator przedsięwzięcia mjr rez. Jarosław Odrobiński. Po tych wszystkich wstępnych czynnościach ruszyliśmy w drogę wyznaczając kierunek na Koronowo.

Zgodnie  z planem szczęśliwie dotarliśmy w aurze słonecznej i ciepłej pogodzie do Ośrodka, gdzie oczekiwał na nas Organizator szkolenia (występujący w roli Komendanta Obozu) ppor. rez. Łukasz Nieradko z Centrum Szkolenia klas mundurowych. Po powitaniu zostaliśmy zapoznani z kadrą Instruktorską Regulaminem Obozu i wycieczki, planem szkolenia oraz miejscem zgrupowania. Wyznaczone zostały osoby funkcyjne – dowódcy 3 drużyn i nastąpił podział zadań.

Ten wrześniowy 5-dniowy Obóz szkoleniowy zakłada podstawowe przeszkolenie uczestników w trzech głównych modułach szkoleniowych: taktyki wojskowej, szkolenia strzeleckiego i szkolenia medycznego. Poza głównymi modułami szkoleniowymi uczniowie w mundurach zostaną zapoznani z nast. zagadnieniami: topografią wojskową, podstawami łączności, Ochrony Przed Bronią Masowego Rażenia, SERE (Przetrwanie, Unikanie, Opór, Ucieczka).

Kolejną w dniu dzisiejszym czynnością przed obiadem było urządzenie przez uczniów bazy noclegowej pod namiotami poprzez pobranie z magazynu łóżek, kocy, materacy a następnie oporządzenia osobistego. Po pierwszym wspólnym obiedzie i krótkim odpoczynku rozpoczęło się szkolenie obozowe, który obejmował m.in. elementy taktyki wojskowej w przyległym lesistym terenie a po kolacji szkolenie medyczne realizowane ze względu na zapadający zmrok w stołówce. Po intensywnym pierwszym dniu przyszedł wreszcie upragniony czas odpoczynku snu, po wykonaniu czynności przygotowawczych. Jutrzejszy dzień zapowiada się nie mniej intensywny ze względu na oczekujący nas na wysiłek fizyczny i zmęczenie podczas marszu kondycyjnego z elementami topografii wojskowej.