Dnia 1 września br. zupełnie w nowej rzeczywistości, w dobie pandemii koronawirusa nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy jak co roku uroczystą mszą św. w Kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa celebrowaną przez Proboszcza ks. kanonika Tadeusza Lesińskiego. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele społeczności szkolnej na czele z Dyrektor ZS P. Alicją Jaśkowiak.

Nieodzownym już elementem jest również udział we Mszy św. Sztandaru szkoły. W skład pocztu weszli uczniowie klasy wojskowej IIITL Eliza Kalaczyńska, Damian Klimek oraz Martyna Borowicka. Po powrocie do szkoły dzisiejsza uroczystość odbyła się w dwóch turach. Jako pierwsi na zbiórkę na placu szkolnym stanęli uczniowie klas Branżowych. Następnie po godzinie uczniowie Technikum. Ze względu na obostrzenia i zalecany reżim sanitarny Ceremoniał szkolny w obydwu przypadkach został ograniczony do minimum. Po ogólnym powitaniu zgromadzonych przez prowadzącego te uroczystości mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego, następnie wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego - Mazurka Dąbrowskiego głos zabrała Dyrektor Alicja Jaśkowiak, która odczytała adres okolicznościowy od Starosty Nakielskiego P. Tadeusza Sobola oraz w kilku słowach powitała wszystkich uczestników tej uroczystości i życzyła wszystkim, Gromu Pedagogicznemu, uczniom wytrwałości w dążeniu do celów w nowym roku szkolnym. Słowa otuchy skierowała do "Pierwszaków". Ażeby poczuli się z pierwszym dniem pobytu w nowej dla nich szkole bezpiecznie i pewnie. "Wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą a nauka w niech będzie dla was owocna i przyjemna". Pani Dyrektor przypomniała również o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przyniosła Polsce, Europie i Światu tragizm, zgliszcza, obozy koncentracyjne i niepowetowane straty ludzkie oraz materialne niemożliwe do odtworzenia po dzień dzisiejszy.  

Po części na placu apelowym uczniowie już w swoich salach spotkali się po raz pierwszy od dłuższego już czasu, po przerwie wakacyjnej ze swoimi wychowawcami. Od 2 września czyli od jutra czas do rozpoczęcia nauki.