Kandydaci do technikum

 w zawodzie technik logistyk

(edukacja wojskowa)

 

Dnia 23 lipca 2020r. o godz. 9:00

w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

odbędzie się próba sprawności fizycznej.

 

Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do oddziału przygotowania wojskowego przed wejściem do szkoły od strony Sali gimnastycznej.

 Kandydaci zabierają ze sobą odpowiedni strój i obuwie sportowe.

 

30 lipca 2020r. godz. 9:00 -  II termin próby sprawności, dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do testu sprawności fizycznej w pierwszym terminie.

 

UWAGA !!

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest przedstawienie oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna

o braku przeciwwskazań do udziału w teście.