Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „Chrzest Polski”

 

Każde społeczeństwo i każda jednostka powinna czuć więź ze swoją Ojczyzną, powinna być świadoma swojej historii i swoich korzeni. Zakorzenienie w historii umożliwia budowanie patriotyzmu, dumy z przynależności do własnego Narodu i stwarza poczucie odpowiedzialności ludzi za dobro i właściwy rozwój społeczeństwa. Fakt przyjęcia ustawy o Święcie Chrztu Polski daje nam wyjątkową szansę, aby pokazać korzenie naszej państwowości już w ponad tysiącletniej historii.

1. Organizatorem konkursu jest:
Fundacja „SŁOWO”,
ul. Wybickiego 10,
84-230 Rumia
Osoba do kontaktu: Wioleta Żurawska, tel. 500784744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Partnerem konkursu jest Fundacja PZU.
2. Cele konkursu:
- Promocja Święta Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta;
- Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
3. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno-oświatowych od 14 do 19 roku życia.
4. Zakres tematyczny konkursu:
Prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z Chrztem Polski.

5. Warunki uczestnictwa:
- dokładne zapoznanie się z Regulaminem I Ogólnopolskiego Konkursu na prezentację multimedialną - „Chrzest Polski”
- przesłanie na adres organizatora wstępnej deklaracji uczestnictwa w terminie do 30.10.2020 r.,
- nadesłanie prac na adres organizatora w terminie do 27.11.2020 r.
6. Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:
- Być wykonana w programie Power Point bądź w programie Impress i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w wyżej wymienionych programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna z rozrzeżeniem *.pps,*.ppsx) i zostać nagrana na płytę CD lub DVD;
- zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.);
- zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna;
- zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.
7. Kryteria oceny:
- zgodność treści z tematyką konkursu,
- pomysłowość,
- oryginalność,
- nowatorskie spojrzenie na historię,
- walory artystyczne,
- poprawność techniczna i merytoryczna,
- dobór treści.
8. Przesyłanie prac:
- listownie, na adres: Fundacja „SŁOWO”, ul. Wybickiego 10, 84-230 Rumia
do dnia 27 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego);
- każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac (wówczas do przesyłki należy dodać imienny wykaz autorów prac);
- do pracy należy dołączyć kopertę z kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora pracy; adres szkoły rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana oraz telefon kontaktowy do nauczyciela;

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej;
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;
- prace zawierające błędy merytoryczne nie będą podlegały ocenie;
- prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane;
- oświadczenie (załącznik nr 2).
8. Podział nagród*:
- 700 zł za zajęcie pierwszego miejsca;
- po 500 zł za trzy drugie miejsca;
- po 300 zł za pięć trzecich;
- Nagrody książkowe dla trzydziestu wyróżnień.
*Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
9. Ocena prac:
- Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
- decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna;
- przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.
Postanowienia końcowe:
- Organizator konkursu skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
- lista laureatów zostanie opublikowana na stronie fundacjaslowo.pl oraz swietochrztu.pl do końca grudnia 2020 r.;
- dyplomy i Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą na adresy szkół laureatów, natomiast pieniężne na wskazane przez laureatów numery kont.
ORGANIZATOR

 

Nauczyciel odpowiedzialny: Marek Rospenda, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.