Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie wraz z 1 zdjęciem i zaświadczeniem o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (w przypadku wyboru branżowej szkoły I stopnia) w terminie 

od dnia  15 czerwca 2020r.  do dnia 10 lipca 2020r. 

link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat