Rozpoczęcie działań w ramach projektu "Inny wymiar logistyki-magazynowanie" były zaplanowane na 25 marca 2020r. Z powodu przejścia na nauczanie zdalne niektóre działania związane z wizytami studyjnymi zostały przełożone na nowy rok szkolny.

Jednakże projekt zakłada również doskonalenie umiejętności formowania paletowych jednostek ładunkowych, które towarzyszą w całym cyklu kształcenia w zawodzie technik logistyk. Dzięki długoletniej już współpracy z firmą GORDON w Zamościu pozyskaliśmy bezpłatnie palety, które po kolejnej obróbce, zyskały nową wartość użytkową i będą stanowiły zasób dydaktyczny na zajęciach z przedmiotów zawodowych. W ten sposób powstało 30 skrzynek w następujących wymiarach:

- 600mm*400mm*200mm - 10 sztuk,

- 400mm*300mm*200mm - 10 sztuk,

- 400mm*200mm*200mm - 10 sztuk.

Udało się zrealizować to przedsięwzięcie mimo panującej sytuacji epidemiologicznej jednakże na doskonalenie umiejętności formowania pjł będziemy musieli trochę poczekać.