Maturzyści…

W dniach 02 do 08 kwietnia 2020r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała próbny egzamin maturalny.

Prosimy zapoznać się z instrukcją zawartą w linku:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9456

Chęć przystąpienia do próbnego egzaminu należy zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.