W DNIU 12 MARCA 2020R. WSZYSTKIE ZEBRANIA Z RODZICAMI SĄ ODWOŁANE.

 

OD 12 MARCA DO 25 MARCA NIE BĘDĄ REALIZOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE.

 

PROSZĘ NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ

STRONĘ SZKOŁY I DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W RAZIE EWENTUALNYCH ZMIAN.

 

Przekazujemy jednocześnie link informacyjny na stronę MEN:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach