DYREKTOR, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA


I PRZYSIĘGI KLAS TECHNIKUM I WOJSKOWYCH 
W ZS im. prof. Emila CHROBOCZKA w SZUBINIE w dniu 12.10.2019r.

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI:

 

 

  1. Zbiórka uczestników uroczystości przed Szkołą /ul. Kochanowskiego 1/, Pocztu Sztandarowego ZSP, uczniów, zaproszonych gości, rodziców, Partnerów szkoły, itp.  – godz. 9.30. Jednocześnie od godz. 9.00 na Rynku w/w przedsięwzięciu towarzyszyć będzie wystawa (stoisko) oraz promocja 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego „GWARD” Oddział w Szubinie (wystawa broni i sprzętu wojskowego). Ponadto prezentowane będą w wersji muzycznej pieśni patriotyczne i wojskowe.
  2. Przemarsz do Kościoła pw. św. Marcina Biskupa – uroczysta Msza święta w intencji uczniów składających ślubowanie i przysięgę oraz ich rodzin – godz. 10.00.
  3. Przemarsz na Rynek miejski w Szubinie.
  4. Rozpoczęcie uroczystości – godz. 11.00.

a)      powitanie:

b)      odegranie Hymnu Państwowego:

c)      przemówienia okolicznościowe /Starosty Nakielskiego, Dyrektora ZS, Przewodniczącej RR, przedstawiciela zaproszonych Partnerów, Gości:

d)     ślubowanie /uczniów Technikum i kadetów klas wojskowych IT/:

e)      przysięga kadetów klas wojskowych IT;

f)       wręczenie mianowań uczniom-kadetom klasy wojskowej III i II TL:

g)      wręczenie Loga Powiatu i Szkoły uczniom-kadetom klasy wojskowej I TL:

h)      pokaz musztry indywidualnej, zespołowej i paradnej w wykonaniu uczniów klas wojskowych III TL oraz pierwszych I TL (ok. 15 minut):

i)        przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu Pocztowi Sztandarowemu

j)        zakończenie uroczystości na Rynku / przemarsz do Szkoły /Internatu – ok. godz. 12.35.

  1. Dalsza (końcowa) część – (prezentacja klas wojskowych, spotkanie społeczności uczniowskiej (uczniów klasy I TL z zaproszonymi gośćmi i rodzicami, poczęstunek zaproszonych gości i rodziców.
  2. Planowane zakończenie – ok. godz. 14.30.

 

  • Wsparcie organizacyjne: Urząd Miejski w Szubinie, Szubiński Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, Partnerzy Szkoły.