Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się mszą świętą w Kościele p.w. Św Marcina w Szubinie.

Następnie cała społeczność szkolna wraz z gośćmi oraz rodzicami spotkała się w murach szkoły, aby podsumować wyniki pracy, pożegnać klasę III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej  i nagrodzić wyróżniających się uczniów.

 Pani Dyrektor mgr inż. Alicja Jaśkowiak podziękowała wszystkim za rok wytężonej pracy, której efektem są świadectwa ze średnią ocen powyżej 4, 75 . Wyróżnieni uczniowie to:

Filip Chodorowski ( 3 ZSZ)

Weronika Bogusławska ( 2 Branżowa Szkoła I Stopnia)

Patrycja Makarońska ( 2 TL)

Julia Śliwińska ( 2TL)

Wojciech Wełniński ( 1TL)

Klaudia Pozorska ( 1TL)

Magdalena Tomaszewska ( 2TL)

Podsumowując  pracę naszej szkoły pani Dyrektor wymieniła sukcesy indywidualne i grupowe uczniów w konkursach i zawodach na wszystkich szczeblach. Różnorodność dziedzin i zakres tematyczny był tak ogromny, że każdy uczeń mógł się sprawdzić w nauce, sporcie, umiejętnościach wojskowych, zawodowych, BHP lub innych.

Ciekawość świata oraz pasje mogli nasi uczniowie rozwijać na projektach edukacyjnych dofinansowanych przez Powiat Nakielski.

Podziękowania skierowane były również na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców pani Wioletty Rutkowskiej za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, za I Bal Logistyka, wsparcie w promocji szkoły oraz inwestycje w pomoce dydaktyczne.

Przedstawiciel pierwszego partnera szkoły Wojskowego Komendanta Uzupełnień –pan podporucznik Bartłomiej Budnik podsumował współpracę w minionym roku jako owocną i życzył wszystkim kontynuowania tych działań. 

Szczególne miejsce w dzisiejszej uroczystości zajęło pożegnanie uczniów klasy 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której wychowawczynią była pani Dorota Adamczewska.

Słowa podziękowań oraz życzeń sukcesów w życiu skierowała do nich pani Renata Przybylska – wychowawca OHP – partnera szkoły a w imieniu Samorządu Szkolnego koleżanki i kolegów pożegnał Wojciech Wełniński. 

Bohaterem dnia była również pani pedagog – Małgorzata Kłosowska, która z końcem wakacji przechodzi na emeryturę. Pani Dyrektor w imieniu Grona Pedagogicznego  a Wojtek Wełniński w imieniu uczniów- dziękowali  za uśmiech, za rozmowy, za obecność przy każdym, który tego potrzebował, za dyplomatyczne „rozbrajanie” konfliktów – czyli krótko za profesjonalizm.

Przy tak ważnym wydarzeniu, jakim jest zakończenie roku szkolnego podziękowaliśmy również uczniom, którzy w tym roku szkolnym wsparli naszą szkołę w działaniach promocyjnych, podczas Drzwi Otwartych i Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie Powiatu Nakielskiego. Nagrody dla najbardziej zaangażowanych uczniów ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, a wręczała je prezes stowarzyszenia pani Anna Miśnik wraz z koordynatorem promocji panią Agnieszką Bubczyk. 

 Było to ostatnie pożegnanie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.prof. Emila Chroboczka, bowiem we wrześniu rozpoczniemy naukę w Zespole Szkół im. prof. Emia Chroboczka.