Dnia 21 maja br. na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie – Partnera szkoły oraz miejskim parku rekreacyjnym „Wesółka” uczniowie klasy wojskowej III TL z ZSP im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, kończący dodatkowy przedmiot edukację wojskową poddani zostali sprawdzianowi z wiedzy praktycznej i teoretycznej tzw. „Certyfikacji” realizowanego przez okres 3 lat nauki w Technikum w/w przedmiotu.

Egzamin obejmował strzelanie z karabinu i pistoletu boczny zapłon, znajomość wiedzy i zagadnień z terenoznawstwa
i łączności radiowej oraz przewodowej, pierwszej pomocy,  Regulamin Ogólny SZ RP i elementy musztry SZ RP – występowanie w roli dowódcy drużyny, znajomość stopni wojskowych, meldunek składany przełożonemu przed rozpoczęciem zajęć, zameldowanie się do egzaminu, przestrzeganie przepisów ubiorczych, i.t.p.

W skład komisji egzaminacyjnej weszli: Leszek Jaśkowiak – Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, mjr w st. spocz. Witold Błasiak i Piotr Jamróg – członkowie w/w Stowarzyszenia, „zaprzyjaźniony” z ZSP kpr. Bartłomiej Łukomski z 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, wychowawca klasy Aneta Szudy  i nauczyciel w/w przedmiotu – koordynator przedsięwzięcia mjr rez. Jarosław Odrobiński. Dodatkowo działania komisji wsparli uczniowie klasy, którzy po skończeniu 16 – dniowego szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej zostali żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” w Toruniu Martyna Gwardzik, Paweł Meller i Hubert Urbanowicz. To dzisiejsze końcowe zaliczenie będzie podstawą do wręczenia uczniom we wrześniu br. podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 „Certyfikatu” za ukończenie szkolenia ogólnowojskowego w ramach przedmiotu edukacja wojskowa.

Podczas realizacji tego przedsięwzięcia nasze działania „lustrowali” Dyrektor ZSP P. Alicja Jaśkowiak, której towarzyszył Wicestarosta Powiatu Nakielskiego P. Tomasz Miłowski, następnie już na zakończenie przy ognisku i pieczonych kiełbaskach swoja obecnością zaszczyciła nas Poseł RP Pani Ewa Kozanecka w asyście radnej Rady Miejskiej w Szubinie Pani Karoliny Domżały Kaczmarek.  

Dziękujemy Partnerom szkoły: Bractwu Strzeleckiemu w Szubinie na czele z Prezesem Andrzejem Kokocińskim, Oddziałowi KSSK GWARD w Szubinie wspomnianym powyżej naszym Partnerom i Przyjaciołom, za osobiste wsparcie i poświęcony czas, udostępnienie strzelnicy, jak również niezbędnego sprzętu i broni oraz Urzędowi Miejskiemu w Szubinie na czele z Burmistrzem P. Mariuszem Piotrkowskim za użyczenie przyległego do strzelnicy parku miejskiego  „Wesółka”.