Czwarty dzień naszego pobytu rozpoczęto pobudką, porannym rozruchem fizycznym i śniadaniem. Następnie po doposażeniu w sprzęt wojskowy przemieściliśmy się w rejon ćwiczeń gdzie przeprowadzono podstawowe szkolenie z ratownictwa wojskowego (pomoc na polu walki) oraz egzamin praktyczny z zasad bezpieczeństwa posługiwania się bronią (pistoletem podczas wykonywania strzelania). Kolejnym punktem nauczania, dla odmiany w nowym rejonie, było zagadnienie taktyki (marsz, ubezpieczenie i szyki w terenie leśnym) oraz sposoby ewakuacji rannych z pola walki.

Z nieukrywaną ulgą szkoleni przyjęli komendę o zakończeniu zajęć, którą wydali instruktorzy celem przygotowania się do obiadu i jego spożycia. Wracając do obozowiska pogorszyły się warunki atmosferyczne i pojawiły się opady deszczu. Po obiedzie i krótkiej przerwie już udaliśmy się w kolejny rejon gdzie przeprowadzono grę taktyczną z wykorzystaniem paintballa. Po zakończeniu tego zadania nastąpił powrót do bazy gdzie rozpoczęto egzamin praktyczny ze szkolenia taktycznego. Przed kolacją przeprowadzono sprawdzian taktyczny z umiejętności zakładania maski przeciwgazowej na czas oraz ładowanie magazynka amunicją 7,62 mm na czas. Po kolacji w oczekiwaniu na gościa specjalnego, przyjazd dyrektor ZSP Pani Alicji Jaśkowiak, kontynuowano egzamin praktyczny. Uczniowie indywidualnie zaliczali zakładanie opatrunku i stazy taktycznej oraz rozkładanie i składanie kbk AK. W międzyczasie przybyła Pani dyrektor, która przywitała się z uczestnikami obozu, następnie komendant obozu ppor. Łukasz Nieradko wyświetlił film przedstawiający dotychczasowy przebieg szkolenia. Zarówno nasz gość jak i sami uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli przedstawiony materiał filmowy. Często rozlegały się salwy śmiechu gdy wspominano przebyty czas. Organizatorzy wręczyli kadetom dyplomy za ukończenie szkolenia doskonalącego z zakresu walk i bezpiecznego posługiwania się bronią na poziomie podstawowym. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z pozytywnym wynikiem. Następnie głos zabrała Pani dyrektor dziękując za zaproszenie i miłe przywitanie jak również przedstawienie zarysu prowadzonego szkolenia. Na zakończenie swojej wizyty zapoznała się z warunkami panującymi w obozie.