Kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia   obowiązuje nabór elektroniczny 

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl )

Składanie  wniosków o przyjęcie do klas pierwszych dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

w dniach od 13 maja 2019r. do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 15:00