Po pierwszym dniu zajęć i atrakcji, noc okazała się również wyczerpująca ze względu na alarm przeciwchemiczny i pełnienie warty na obozowisku (oprócz warty uczniowie pełnią służbę na stołówce w ciągu dnia przy wydawaniu posiłków). Pomimo panującego chłodu pod namiotami uczniowie dzielnie przystąpili do działań w drugim dniu szkolenia.

Po pobudce instruktorzy przeprowadzili poranny rozruch fizyczny. Następnie po śniadaniu kadeci otrzymali mapy i busole i po krótkim szkoleniu wyruszyli na praktyczne zajęcia z topografii wojskowej, wyznaczając kierunki geograficzne, orientując mapę, określili własne położenie. Po tych czynnościach wykonali marsz kondycyjny wraz z instruktorami i wychowawcą klasy II TL, na trasie do miejscowości Nowy Jasiniec gdzie zdobyli znajdujący się nad malowniczym jeziorem, ruiny średniowiecznego zamku krzyżackiego. Razem z trasą powrotną do obozowiska maszerujący pokonali odcinek 14 km. Po obiedzie nastąpił wreszcie dłuższy odpoczynek na regenerację sił. Następnie po sjeście kadetów podzielono na dwie grupy i przystąpiono do realizacji zajęć z survivalu (rozpalili ogień za pomocą krzesiwa, następnie przygotowali na ognisku posiłek: w menu królował kurczak i podpłomyki, dodatkowym zadaniem było zagotowanie wody i zbudowanie schronienia) oraz systemu szkolenia z walki i bezpiecznego posługiwania się bronią. Było to ostatnie zagadnienie przed kolacją, a następnie niemalże już o zmroku kontynuowano zajęcia ze strzelania z broni pneumatycznej w maskach, systemu szkolenia z walki i bezpiecznego posługiwania się bronią oraz sposobów poruszania się z bronią. Ze względu na niekorzystne nocne warunki atmosferyczne zmieniono dyslokację noclegu, namioty zamieniono na pomieszczenie w budynku.