Dnia 06 maja br., uczniowie klas wojskowych I i II TL rozpoczęli bytowanie poligonowe na obozie w warunkach polowych/leśnych. Miejscem szkolenia do dnia 10 maja jest Baza Turystyczna Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej ZHP Ośrodek w Pólko koło Koronowa.

Po szczęśliwej podróży grupy wraz z wychowawcami Agnieszką Bubczyk i mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim, z Szubina do miejsca docelowego, czas do obiadu wypełniły czynności związane z zapoznaniem kadetów ze sprawami organizacyjnymi takimi jak: przedstawienie regulaminu obozu, przepisów bhp, porządku dnia i innych wymogów obowiązujących w Ośrodku. Kolejnymi czynnościami realizowanymi przez szkolonych było urządzanie bazy noclegowej, rozstawianie namiotów, łóżek, szafek oraz zakwaterowanie (rozlokowanie w namiotach). Uczestnicy zbudowali własnoręcznie obozowisko, w którym będą nocowali. Ustawiono namioty, w których umieszczono łóżka i własnoręcznie złożone meble. Po obiedzie Organizatorzy szkolenia Centrum Szkolenia Klas Mundurowych na czele z ppor. rez. Łukaszem Nieradko i instruktorem Dawidem, wydali szkolonym uczniom sprzęt wojskowy typu: hełmy, maski p.gaz, apteczki i pałatki. Następnie odbyło się szkolenie strzeleckie z budowy broni, rozkładanie i składanie kbk AK i kbk AKMS, ładowanie magazynków oraz strzelanie z broni pneumatycznej (wiatrówek). Kolejnym zagadnieniem szkoleniowym, które wypełniło czas do kolacji, było szkolenie chemiczne - nakładanie odzieży ochronnej, masek i OP-1. Po kolacji przeprowadzono ćwiczenia rzutu granatami, pierwszy dzień obozu zakończyliśmy nocnym strzelaniem na celność.