Dnia 3 maja br., na zaproszenie Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola i Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Not. Sławomira Napierały delegacja naszej szkoły w składzie kadeci klasy wojskowej IIITL Paweł Meller, Brajan Broda i Eryk Ostrowski wraz ze Sztandarem wzięła po raz pierwszy udział w „wyjazdowej” uroczystości  z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Program uroczystości m.in. z wojskową asystą honorową z 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy obejmował: uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele farnym pw. Św. Wawrzyńca, następnie złożenie wiązanek kwiatów przy Tablicy Katyńskiej, nasadzenie dębu katyńskiego. Po przejściu na Rynek w dalszej części wygłoszono okolicznościowe wystąpienia, złożono wiązanki kwiatów przy Pomniku Wdzięczności Wojsku Polskiemu. Na zakończenie odbył się koncert chóru Soli Deo. Nadzór i opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel edukacji wojskowej, wychowawca klasy wojskowej ITL - mjr rez. Jarosław Odrobiński.