Dnia 5 kwietnia 2019 roku drużyna w składzie Patrycja Makarońska, Daniel Kwiatkowski, Tomasz Jahnke, Kacper Tchórzewski, Karol Szczepaniak, reprezentowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w „I Wojewódzkiej Spartakiadzie klas mundurowych” Olsztyn 2019. Chęć udziału w Spartakiadzie zgłosiło 16 szkół z klasami mundurowymi. Drużyna z ZSP otrzymała numer XIII. 

TVP Olsztyn

Podsumowanie

Otwarta Spartakiada odbyła się na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie. Organizatorzy: Komendant Miejski Policji w Olsztynie, Dowódca 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD w Kwidzynie, zapewnili uczestnikom moc atrakcji podczas realizacji celów Spartakiady:

  1. Uczczenie setnej rocznicy powstania Policji Państwowej;
  2. Kształtowanie i umacnianie wśród młodego pokolenia, zwłaszcza wśród młodzieży klas mundurowych, obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Wyrabianie i utrwalanie wśród młodego pokolenia Polaków, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa;
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej, rozwoju dyscyplin sportu w tym sportu strzeleckiego i sportów pro obronnych;
  5. Przybliżenie młodemu pokoleniu służby w Policji i Wojskach Obrony Terytorialnej – promowanie służby w formacjach mundurowych;
  6. Wyłonienie najlepszych drużyn oraz zawodników;
  7. Integracja środowisk mundurowych z młodzieżą szkolną.

W ramach spartakiady rozegrano następujące konkurencje:

- strzelania z karabinka sportowego 50 metrów;

- strzelanie z pistoletu sportowego 25 metrów;

- rzut granatem ćwiczebnym f-1 do zarysu okopu;

- rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską;

- skłony tułowia w przód;

- pierwsza pomoc medyczna.

Do Spartakiady przystąpiło 16 pięcioosobowych drużyn (w składzie koniecznie jedna kobieta). Reprezentacja ZSP wywalczyła 1 miejsce w kategorii open. Jesteśmy najlepsi  z najlepszych. Sklasyfikowano nas w kategorii open z liczbą punktów 873,5. Zespoły reprezentujące klasy mundurowe z województwa warmińsko – mazurskiego klasyfikowano oddzielnie. Wśród atrakcji dodatkowych atrakcji drużyna z Szubina najchętniej korzystała z możliwości strzelania ze strzelb do rzutek – dzięki uprzejmości Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie oraz sprawdzenia umiejętności strzeleckich w paintball razem z p. dyrektor szkoły Alicją Jaśkowiak. Ponadto organizatorzy zapewnili stanowiska promocyjne WOT i Policji, symulator dachowania prezentowany przez WORD Olsztyn, pokaz sprzętu Muzeum Techniki Wojskowej Ziołowa Dolina, pokaz broni KSSK GWARD, pokaz sprzętu policyjnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Niezwykle ciekawy okazał się pokaz dynamiczny zatrzymania pojazdu, którym poruszają się niebezpieczni przestępcy zaprezentowany przez Zespół Wywiadowczy Ogniwa Patrolowego KMP w Olsztynie przy udziale Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie.

Wsparcia w przygotowaniu do Spartakiady udzielili nam instruktorzy i przyjaciele Oddziału KSSK GWARD w Szubinie.

Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do Szubina.