Dnia 28.03.2019 roku, w biurze Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor UKW oraz mgr inż. Alicja Jaśkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie podpisali umowę o współpracy. Niezwykle ważnemu dla naszej szkoły temu wydarzeniu towarzyszył Kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej dr hab. Piotr Kostyło, profesor UKW - odpowiedzialny za nadzór ze strony Rektora nad prawidłową realizacją umowy. Taką osobą ze strony Dyrektora ZSP jest natomiast mjr rez. mgr Jarosław Odrobiński.

Parafowana umowa w § 1 określa ogólne ramy współdziałania, są one nast. „Umawiające się strony podejmują współpracę, której celem jest promocja problematyki bezpieczeństwa, obronności, wojskowości i dyplomacji w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru wychowawczego tej problematyki”. Atmosfera spotkania była niezwykle miła, jak się okazało prof. Woźny zna Szubin, jest m.in. autorem publikacji archeologicznej o Szubinie i okolicach Szubina.

W ten oto sposób m.in. uczniowie klas wojskowych będą mogli w trakcie nauki w Technikum poznać bydgoski UKW „od podszewki” chociażby po to, ażeby w przyszłości już jako absolwenci kontynuować naukę związaną z problematyką obronności. Prawdopodobnie pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie jeszcze w tym roku szkolnym organizacja Konferencji poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919. Jej głównym Organizatorem będzie Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP im. prof. E. Chroboczka, które pozyskało z Powiatu Nakielskiego środki finansowe na Projekt pn. „2019 – 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Krajnie i Pałukach”.

Zespół ds. Promocji ZSP