13 marca w  hali Arena Toruń odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałka ,, Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” uczniom techników i zasadniczych szkół zawodowych.  Wśród stypendystów jako jedyni z powiatu nakielskiego znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.  To Małgorzata Nowak i Krzysztof Siatka (Technikum ) i Julia Grygierzec (ZSZ). Certyfikaty z gratulacjami odebrali również dyrektorzy szkół, do których uczęszczają stypendyści.  Serdecznie gratulujemy.

 

Wtorkowa uroczystość była także okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej szkół  oraz debaty  na temat dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy z udziałem przedstawicieli uczelni, firm oraz szkół.

Projekt stypendialny „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest  w oparciu o środki  Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. Pomoc otrzyma  467 uczniów techników oraz 155 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie . Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

 

 

 

Zdjęcia: Andrzej Goiński